POMEMBNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIKE PLASTIČNIH PROIZVODOV ZA ENKRATNO UPORABO

Plastika, odvržena v okolje, ima negativen vpliv nanj. V okolje se odvrže največ plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, kot so npr. lončki, plastične posodice, ovitki, vrečke, baloni, vlažilni robčki, tobačni filtri, ribolovno orodje… Velko plastičnih proizvodov za enkratno uporabo konča v oceanih, kjer nastajajo plavajoči otoki plastične nesnage. Glavnina plastike, ki konča v morjih, je povezana z neustreznim ravnanjem s plastiko na kopnem. Onesnaževanje voda s plastičnimi odpadki je velika grožnja morju in negativno vpliva tako na ljudi kot živali. Plastični materiali imajo zelo dolgo življenjsko dobo, tudi več stoletij. Drobce plastike, t.i. mikro in nanoplastiko, so do sedaj odkrili v pitni vodi, v sadju in zelenjavi, živalih, v človeškem telesu. Kakšen je vpliv na delovanje celic in na razvoj določenih bolezni, znanstveniki še raziskujejo. Plastični izdelki za enkratno uporabo so velikokrat krivec za poginule morske ptice, morske sesalce, ribe in želve.

Kako se konča pot zgoraj navedenih plastičnih proizvodov?

Papirna in kartonska embalaža s plastično prevleko, ki je odložena med papir, gre v reciklažo.

Streč folija, PET plastenke pijač ter tetrapak se praviloma izsortirajo in gredo naprej v reciklažo.

Ostala plastična embalaža, navedena zgoraj, gre v sežig oz. na energetsko predelavo. Uporabi se kot gorivo ali za pridobivanje energije.

Zgoraj navedeno, odloženo v črn zabojnik,  gre na sežig.

Vpliv neustreznega načina odstranjevanja zgoraj navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

V kolikor uporabnik zgoraj navedene plastične proizvode vrže v straniščno školjko, lahko pride do zamašitve kanalizacijskih cevi. Komunale ugotavljajo, da se v straniščne školjke meče vedno več stvari, ki sem ne sodijo. Med temi so tudi higienski vložki in tamponi, vlažilni robčki in drugi odpadki, ki sem ne sodijo. Le ti so nerazgradljivi ali za razgradnjo potrebujejo desetletja. To pomeni, da na čistilih napravah prihaja do pogostih zastojev in okvar črpalk, kar za sabo potegne tudi velike stroške.

Lončki za pijačo (vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški)

kaj sem spada

kaj sem ne spada:

Kako pravilno odlagati plastične proizvode za enkratno uporabo?

Za alternativo izberemo kozarce iz stekla oz. kozarce za večkratno uporabo ali lončke iz biorazgradljivih materialov.

Higienski in gospodinjski proizvodi

Kako pravilno odlagati plastične proizvode za enkratno uporabo?

Kot alternativo izberemo biorazgradljive vlažilne robčke, suhe robčke iz celuloze ali drugih biorazgradljivih materialov. Ali pa uporabljamo bombažne krpice za večkratno uporabo.

Baloni

Kako pravilno odlagati?

Kot alternativo lahko potrošnik izbere biorazgradljive balone.

 

(Vir: https://www.embakom.si/sup-uredba, l. 2023)